Kontakt

Proširen i renoviran maloprodajni objekat VIP Group doo  u Filipa Kljajića 65, Sombor

Tokom jula meseca stigao nam je brod tegljač Dijana vlasništvo Vojvodinašuma koji ima redovni pregled i predvidjena je zamena dotrajalog motora.

Tokom juna meseca stigao nam je objekat Krapina vlasnika Hidrogradnja Osijek.

Vrši se rekonstrukcija istovarnog uredjaja.

Opis: TRAKASTI TRANSPORTER PREMA GENERALNOM PLANU

lzradjuje se novi trakasti transporter kapaciteta 150t/h šljunka, dužine 25m nagiba do 20 stepeni, transporter će biti lake konstrukcije sa jednom zategom, bez kontra tega. Pogonski doboš, prevojni doboš reduktor i ektromotor biće smješteni na okretnom postolju transportera.

Tokom meseca maja radili smo remont tegljenice TO4502 u vlasništvu Hidrogradnje iz Osijeka. Remont je obuhvatao promenu namene objekta: Tegljenici je promenjena namena u ponton za istovar peska iz bagera sisavca na obalu.

Dogradjena je radionica, istovarna cev sa pratećom opremom, ostatak tovarnog postora pretvoren u skladište cevi a  u drugoj fazi bit će opskrbljen samaricom za utovar i istovar cevi.

Nakon završetka radova izvršena je provera stabiliteta radjena je proba nakretanja i uspešno okončana i radovi predati vlasniku objekta bez  greške.

Radovi su obavljeni pod kontrolom i nadzorom Hrvatskog registra brodova.

Proizvodi

Usluge